۰۲۱-۵۷۹۳۸
۰۲۱-۵۷۹۳۸
انتقادات و پیشنهادات

نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما همراهان گرامی در هر بخش از فعالیت‌های ساحل شنی، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات‌مان یاری خواهد رساند.
هم‌چنین هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان، توسط مدیران ارشد و مدیر عامل بررسی می‌شود تا در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.